Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với TocPet! Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi tại “https://tocpet.com/“. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, bạn không nên sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Dịch Vụ Của Chúng Tôi

  • TocPet cung cấp dịch vụ liên quan đến thú cưng, bao gồm tư vấn, thông tin và cơ hội mua sắm sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng.

2. Điều Kiện Sử Dụng

  • Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc có sự đồng ý của người giám hộ để sử dụng trang web của chúng tôi.
  • Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để đăng tải hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền, thông tin cá nhân của người khác, hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web “https://tocpet.com/” và nội dung của nó thuộc sở hữu của TocPet hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc và hiểu rõ chính sách này để biết thêm chi tiết.

5. Chấm Dứt Dịch Vụ

  • Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc các quy định pháp luật liên quan.

6. Thay Đổi Điều Khoản

  • Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

7. Liên Hệ

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với điều khoản dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ.

Cảm ơn bạn đã sử dụng TocPet!